Lansarea proiectului „Cămin studenţesc – EA CAMPUS CORPORATION SRL”

S.C. EA CAMPUS CORPORATION S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Cămin studenţesc – EA CAMPUS CORPORATION SRL”, cod MySMIS 113283, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.
Valoarea totală a proiectului este de 1.150.448,76 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 841.654,49 lei.
Obiectivele proiectului sunt:
Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piață a SC EA CAMPUS CORPORATION SRL prin dezvoltarea unei noi activități aferente CAEN 5590 - Alte servicii de cazare, domeniu competitiv identificat în Strategia Națională de Competitivitate și Planul Regional de Dezvoltare Sud Est.
Obiectiv specific 1: Dezvoltarea unei noi activități inovative, aferentă CAEN 5590 – Alte servicii de cazare, la nivelul punctului de lucru al EA CAMPUS CORPORATION situat în orașul Buzău.
Obiectiv specific 2: Creșterea numărului de angajați ai EA CAMPUS CORPORATION SRL cu 5 noi posturi și menținerea acestei creșteri pe întreaga perioadă de monitorizare a proiectului, respectiv 3 ani după efectuarea plății finale în cadrul proiectului.
Obiectiv specific 3: Asigurarea managementului și vizibilității proiectului de investiție din cadrul POR.
Durata de implementare a proiectului este de 43 luni: respectiv de la data 01.02.2017 până la data de 31.08.2020.
Informaţii suplimentare se pot obţine la: Cosmin Ionel Manolache, Manager de proiect, Tel. 0724367305, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Achizitie lucrari de constructii "CAMIN STUDENTESC" SMIS 113283 - Beneficiar SC EACAMPUSCORPORATION SRL

 

Descarcă ataşamente: